Complimenten in veranderingstrajecten

“Leven is verandering. Soms groot, soms klein, maar zonder verandering kan er geen groei zijn.” (Marlo Morgan).  Veranderingen, we maken ze allemaal zo vaak mee. Veranderingen omdat de omgeving verandert, veranderingen omdat we zelf veranderen.

De één wordt er blij van, ziet nieuwe kansen of krijgt allerlei ideeën. De ander heeft er meer moeite mee, wordt er onzeker van. Of heeft wat meer tijd nodig om stappen te kunnen zetten of om los te kunnen laten wat niet meer is. Ook hoe iemand in zijn of haar vel zit, is hierop van invloed. De één denkt “Gelukkig, we gaan aan de slag” en de ander “Ook dit nog, het is al zo veel”.

De mensen en teams die ik begeleid, coach of train hebben vaak van doen met veranderingen in hun werk of leven. Er worden andere competenties gevraagd, medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheden, er wordt meer opgave gestuurd gewerkt. Leidinggevenden worden meer opdrachtgever of dienend leider en dit vraagt een andere wijze van aansturing.

Wat ik zie gebeuren, of je er nu blij van wordt of niet, is dat in beide gevallen het proces een tijdje open is. Even zoeken naar een nieuwe wijze van werken of omgaan met wat er speelt. Hoe gaan we nu met elkaar om? Wat mag nu wel en wat niet? Zijn de kaders en bevoegdheden helder of spreken we dat nog samen af? Zijn er beelden en verwachtingen, al dan niet uitgesproken en open gedeeld? Is duidelijk wat het nut en de noodzaak is en het waarom van de verandering? Hoe wordt er omgegaan met ruimte voor oefenen, leren en fouten maken?

En een zeer belangrijke, is er waardering voor wat er in de afgelopen tijd goed ging en wat er nu al goed gaat. Complimenten zijn net zo belangrijk al helder zijn over de kaders, het waarom van de verandering en de verwachtingen.

En zeg nu zelf, een compliment geeft positieve energie. En positieve energie, heldere kaders en gezien en gehoord worden dragen bij aan het veranderingsproces.

Wil je hier meer over weten of vrijblijvend kennismaken, neem dan contact met me op.

Nynke