Werkwijze

Coaching

Na een intake waarin het ervaren knelpunt, belemmering of verlies helder wordt, wordt een passende werkwijze ingezet die aansluit bij wat je wilt bereiken. Creatieve coaching-methodieken, praktische handvaten, transformatie en oefeningen op het gebied van mindfulness, meditatie of yoga kunnen daar onderdeel van zijn. Per gesprek maakt de cliënt een reflectieverslag om de eigen ontwikkeling vast te leggen. Ook thuisopdrachten zijn onderdeel van het traject. Een regulier traject bestaat uit een intake, vervolgens circa 5 tot 11 gesprekken èn een afrondend gesprek. Indien gewenst wordt dit in overleg aangepast. De coachgesprekken duren 1,5 uur. Tevens is teamcoaching mogelijk, de werkwijze is dan vergelijkbaar met teamontwikkeling.

Training, team- en organisatie-ontwikkeling

In afstemming met jou als klant wordt maatwerk geleverd. Dit is gekoppeld aan de vraag, het doel en het gewenste resultaat dat je wilt bereiken. In afstemming met jou als opdrachtgever wordt een passend programma en aanpak opgesteld.

Advisering & sparring

De advisering en sparring richt zich op leidinggevenden die van doen hebben met team/organisatie-ontwikkeling of gedoe in het team of omgeving. Het kan b.v. gaan om andere wijze van aansturing, loslaten van werkwijzen, zelforganiserende teams, de medewerkers meer betrekken, ruimte voor medewerkers die moeite hebben mee te gaan in de gewenste veranderingen, gesprekstechnieken en wat je daarin zelf te doen hebt. Waar nodig wordt structuur aangebracht in de te zetten stappen en wordt je scherp gehouden op wat je wilt bereiken.