Een Plek om te Zijn

Vanuit maatschappelijk ondernemen heeft Nynke Een plek om te Zijn opgericht. Een ontmoetingsplek voor jou met jezelf, met Nynke of anderen in een prettige omgeving. Voor iets fijns, pijnlijks of verdrietigs dat je wilt delen of ruimte voor wilt maken.

Elke laatste vrijdag van de maand zijn we open. Er is dan een open inloopochtend van 10.00-12.00. Een individueel gesprek is mogelijk op aanvraag en in de middag worden er regelmatig themabijeenkomsten of workshops georganiseerd.

Wil je meer weten, kijk dan op: www.eenplekomtezijn.com

Voel je welkom om te delen wat belangrijk voor je is of om daar ruimte voor te maken!