Begeleiden bij Verlies II

Nynke heeft de training Professioneel Begeleiden bij Verlies II gevolgd bij Jakob van Wielink.

Hoe we omgaan met verlies en rouwen wordt mede beïnvloed door wat er in ons familiesysteem speelt aan (ook verzwegen en onbekende) verliesgebeurtenissen.

Het kan gaan om verlies van een dierbare en ook om verlies van werk, een relatie, door ziekte, van mogelijkheden of van andere waardevolle zaken of personen. Door daar bij stil te staan, kan er weer meer ruimte en heling ontstaan.