Begeleiden bij verlies

Nynke heeft de training Begeleiden bij verlies gevolgd bij de Alba-academie om extra bagage te krijgen om mensen te begeleiden bij verlies. Een onderwerp dat regelmatig in haar coachtrajecten aan bod komt.

Het kan gaan om verlies van een dierbare en ook om verlies van werk, een relatie, door ziekte, van mogelijkheden of van andere waardevolle zaken of personen.

Rouw speelt niet alleen bij het verlies van een dierbare een rol, het kan ook spelen bij veranderingsprocessen, burn-out, verlies van werk, een relatie of een droom. Door daar bij stil te staan, kan er weer meer ruimte ontstaan.